Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

 

kulilt melayu2Kandungan

Kedudukan Istimewa Karya Agung  Adab Ketatanegaraan Kesultanan Aceh Darussalam dalam Sejarah Persuratan Melayu

Jelani Harun [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Spiritualisme Dewa dan Simbolisme Dewa-Raja dalam Kesusasteraan Melayu Klasik

Puteh Noraihan A. Rahman dan Zahir Ahmad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)] 

Simbol “Minyak” dalam Peribahasa Melayu: Analisis Makna dari Perspektif Linguistik Kognitif

Hishamudin Isam dan Mashetoh Abd. Mutalib [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Menilai Semula Konsep Hegemoni dalam Budaya Politik Melayu

Noor Sulastry Yurni Ahmad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Nobat dan Etnifikasi: Pertembungan Budaya dan Pengadaptasiannya dalam Pembentukan

Identiti Melayu

Raja Iskandar Raja Halid [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji:  Huraian terhadap Thamarat al-Muhimmah dan Muqaddimah fi Intizan Waza if al-Malik

Norhayati Ab. Rahman [Teks Penuh(PDF)]