Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

 

COVER JURNAL MELAYU PAHLAWAN FINAL 10_12_2016 copy

 

KANDUNGAN

Kosmologi Melayu-Islam: Suatu Pengamatan Sejarah Sosiopolitik Melayu  

Ahamad JamaAmin Yang  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Kosmologi dan Nilai Kepahlawanan dalam Sastera Epik Takna’ Lawe’ Komuniti Kayan Kalimantan Barat 

 Albert Rufinus, [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Kajian Saka dari Perspektif Sains Berdasarkan Warna Aura 

Yohan Kurniawan dan Alexander Stark [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Elemen Dualisme dalam Peribahasa:  Pendekatan Semantik Inkuisitif  

Julaina Nopiah, Nor Hashimah Jalaluddin dan Junaini Kasdan [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Dimensi Jihad dalam Perjuangan Pahlawan Melayu  Menentang Penjajah di Pahang 

Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Ikhlas Rosele dan Nor Adina Abdul Kadir [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Aplikasi Model Humor Shaiful Bahri: Suatu Pembaharuan dalam Wayang Kulit Kelantan 

Mohd. Zaki Ab. Rahim [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Buku 

Warisan Melayu Sri Lanka: Pendokumentasian Diaspora Melayu 

Norhayati Ab. Rahman  [Teks Penuh (PDF)]