Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

COVER JURNAL MELAYU Bil 2 2016-1

 

KANDUNGAN

Peranan Lembaga Tabung Haji untuk Meningkatkan Ekonomi dan Perkhidmatan Haji Orang Melayu 1969–1984 

Aiza Maslan@Baharudin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Bahasa Melayu dalam Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik  

 Mohd. Yusof Othman [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Perubahan Bentuk Amalan Wasiat Masyarakat Melayu: Kesan Kedatangan Islam 

Asjad Mohamed dan Jasni Sulong [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Konsep Pendinding dalam Akidah Islam: Kajian Kes terhadap Usahawan Melayu Kelantan 

Mohd. Nizam Sahad  dan Nurul Suhaida Ibrahim [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Pemodenan dan Pembentukan Keluarga Melayu di Bandar 

HanXiao@Indah [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Differences in The Romanized Spelling of Arabic Loanwords in Bahasa Melayu in Malaysia and Indonesia 

Cho Taeyoung [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Tuntutan Kesultanan Sulu terhadap Sabah: Sorotan dari Perspektif Sejarah dan Perundangan 

Hamdan Aziz  dan Syahrin Said [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Buku 

Komunikasi Dua Hala Terancang: Satu Aplikasi dalam Penyampaian Cerita Rakyat Melayu 

Suryadi  [Teks Penuh (PDF)]

Belasungkawa

Pendeta Dr. Muhammad Ariff Ahmad – Permata Nilam Melayu

Hadijah Rahmat  [Teks Penuh(PDF)]