Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

COVER JURNAL MELAYU NEW. copy

 

KANDUNGAN

Umran dan Aplikasinya di Alam Melayu

Mahayudin Hj. Yahaya [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Syarak Mengata Adat Memakai: Tinjauan terhadap Adat Warisan Melayu Perlis dari Perspektif Akidah dan TeoriUruf Syarak

Mohd Nizam Sahad, Atikullah Haji Abdullah  dan Suhaila Abdullah [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Minoriti Melayu Ayuthia dan Patani dalam Domain Keluarga, Bahasa,  Budaya, Pendidikan, Pekerjaan, Sosial dan Politik                                                                                      

Muhammad Rozi Malim, Mohd Sazili Shahibi, Samsudin Wahab, Hasan Abdullah, Mat @ Muhammad Yusoff, Abdul Halim Sidek [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Membisu Seribu Bahasa, Mendusta Seribu Kata: Kesedaran Alam Melayu dalam Kajian Komunikasi di Malaysia 

Ahmad Murad Merican [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Respons Pemikir Dunia Melayu terhadap Modeniti melalui Wacana Sains Islam                              

Maisarah Hasbullah dan Mohd Hazim Shah Abdul Murad [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Transisi Kontra Hegemoni dalam Budaya Politik Melayu di Malaysia

Noor Sulastry Yurni Ahmad dan Nor Azila Mohd Azidin  [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]