Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

COVER JURNAL MELAYU JAN 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDUNGAN

Mantera dalam Perawatan Tradisional Melayu di Kedah: Analisis menurut Perspektif Akidah Islam 

Ahmad Fazli Shafie dan Mohd. Nizam Sahad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Dimensi Ruang Kosmos Tarian Dabus: Amalan Penyucian dan Penyembuhan 

 Kipli Abdul Rahman [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

The Transformation of Malay Society in Pre-Colonial and Colonial Times: 

The Impact of Islam on Malay Education 

A. Rahman Tang Abdullah [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Politik dan Sosioekonomi Negeri-negeri Selat pada Kurun Ke-19 dari Perspektif Vietnam 

Ku Boon Dar [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Menyingkap Tempurung Orang Melayu: Sejarah Melayu, Buku Teks dan Abdullah Munsyi 

Jan van der Putten [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Pengaruh Budaya Melayu dalam Gelagat Pembahagian Harta Pusaka di Malaysia 

Jasni Sulong [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Prosedur Penterjemahan Alat Susastera dalam Teks Kesusasteraan Melayu ke dalam Bahasa Inggeris 

Haslina Haroon  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Buku 

Makyung Perspectives on Malaysia’s Traditional Theatre

Rahmah Bujang [Teks Penuh (PDF)]

Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani: Penulis Hidayah al-Salikin

Muhamad Razak Idris [Teks Penuh(PDF)]