Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

PATANI COVER JURNAL MELAYU (FA) julai 2015 2 copy

 

Keluaran Khas: Patani dalam Sastera, Budaya dan Media

 

KANDUNGAN

Nota Editorial [Teks Penuh]

Langkasuka dan Patani dalam Persuratan Melayu: Perbahasan terhadap Tarikh Fathani

Jelani Harun [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Adaptasi Teks  Hikayat Merong Mahawangsa kepada Filem: Analisis  Perbandingan Unsur Naratif

 Mohamed Nazreen Shahul Hamid dan Md. Salleh Yaapar   [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Pandangan S. Othman Kelantan dan U-Wei Haji Shaari terhadap Masyarakat Melayu Kelantan dan Patani: Adaptasi daripada Novel Juara kepada Filem Jogho 

Wan Hasmah Wan Teh dan Md. Salleh Yaapar  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Perwatakan “Abdulkadir” dalam Dua Cerpen Thai: Suatu Perbandingan

Abdul Razak Panaemalae [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Konflik Melayu Patani dengan Pihak Berkuasa Thailand: Kajian Strategi Retorik dalam Laman Sesawang

Sohaimi Abdul Aziz  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Lirik Lagu Perjuangan Melayu -Islam Patani dalam Media Baharu: Suatu Analisis

Rahimah A. Hamid, Md. Salleh Yaapar dan Syahidatul Munirah Badrul Munir  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Penyebaran Dialek Patani di Perak: Analisis Geolinguistik  

Nor Hashimah Jalaluddin  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Buku 

Novel Sejarah Ratu-ratu Patani (Kisah Cinta dan Perang) 

 Mohamed Nazreen Shahul Hamid  [Teks Penuh(PDF)]

Belasungkawa 

Tenas Effendy (Tengku Nasaruddin Said Effendy)

Hadijah Rahmat  [Teks Penuh(PDF)]