Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

COVER JURNAL MELAYU jan 2015 copy

 

KANDUNGAN

Asal Usul Melayu Sarawak: Menjejaki Titik Tak Pasti 

Jeniri Amir [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan Menurut Perspektif Akidah Islam

 Mohd Nizam Sahad   [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sulalat us-Salatin 

Abdur-Rahman Mohamed Amin [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Gerakan Komunis dan PKM: Penelitian terhadap Usaha Komunis Mempengaruhi Orang Melayu 1920-1989

Ho Hui Ling [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

1819: Penubuhan Singapura dari Kaca Mata Isa Kamari 

 Harry Aveling [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Sejarah Terjemahan Karya Melayu di China 

Goh Sang Seong [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Penyelidikan Multidisiplin: Mensejagatkan Bahasa Melayu di Pentas Dunia  

Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku 

Pantun dan Bahasa Indah: Jendela Budaya Melayu  

Suryadi  [Teks Penuh(PDF)]

Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor-Pahang 1613-1863 

Jelani Harun  [Teks Penuh(PDF)]

Belasungkawa 

Tan Sri Profesor Emeritus Dato’ Pendeta Dr. Haji Ismail Hussein  

Norhayati Abd. Rahman [Teks Penuh(PDF)]