Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

 

Kandungan

Ada Apa dalam “Hutan Melayu”? Naratif Fizikal dan Spiritual Hutan Melayu di Zaman British-Malaya

Puteh Noraihan A. Rahman [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Etnografi Komunikasi Orang Asli Jakun

Mohamad Rozi Kasim [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Pola Perbelanjaan Belia Melayu B40 Dan M40 Di Kuala Lumpur

Nur Jannah Bukhari, Marzudi Md Yunus, Kim Keum Hyun  dan Aida Idris  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Aspek Fonologi dan Leksikal Bahasa Orang Asli Che Wong

Norajihah Muda dan Zaitul Azma Zainon Hamzah  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Sistem Bombon: Fungsionalisme Struktural terhadap Masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuaran, Sabah 

Jacinta Tangil  dan Asmiaty Amat [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Simbol “Jantan Positif” dalam Ungkapan Melayu Tenas Effendy daripada Gagasan Kritikan 

Noor Hasnah Adam dan Norhayati Ab. Rahman [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Nilai Spiritual dalam Pemikiran Za’ba

Ratna Roshida Ab. Razak [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]