Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

Picture1

Kandungan

Peranan dan Penglibatan Orang Laut Johor-Riau semasa Era Kerajaan Melayu Tradisional

Roziah Mohamad Ali dan Khairi Ariffin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Konflik Antara Sultan Mahmud Syah dengan Bendahara Seri Maharaja Tun Muzahir dan Kejatuhan Kota Melaka 1511

Azmi Arifin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Bahasa dan Identiti Penan Muslim di Kampung Tanjong Belipat, Niah: Satu Tinjauan Awal

Chong Shin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Sejarah, Adat dan Warisan Orang Asli Jahut di Pahang

Nur Faaizah Md Adam dan Mohd Sharifudin Yusop [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Bekalan Air Domestik Negeri Kedah dalam Rancangan Malaya Kedua 1960-1965

Mohd Firdaus Abdullah dan Arba’iyah Mohd Noor [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Logik Buddha Zaman Srivijaya dan Dampaknya dalam Pantun Melayu

Tee Boon Chuan [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Cabaran Pelestarian Bahasa Melayu Menjelang Revolusi Industri Keempat

Arndt Graf [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]