Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

COVER JURNAL IRANUN-compressed-1 (1)

Kandungan

Eksperimen Kesan Guna: Identifikasi Fungsi Alat Repeh Masyarakat Awal Paleolitik Tingkayu, Sabah

Siti Khairani Abd Jalil, Jeffrey Abdullah, Velat Bujeng, Mokhtar Saidin, Peter Molijol [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Pelamin Masyarakat Iranun di Daerah Kota Belud, Sabah

Asmiaty Amat, Lokman Abd Samad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Warkah Sultan Ibrahim 1785-1794: Cerminan Politik dan Ekonomi Selangor pada Hujung Abad ke-18

Abd ur-Rahman Mohamed Amin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Ilustrasi Seni Visual Jin dalam Manuskrip Pelaga Lembu

Shahrul Anuar Shaari, Ab.Razak Ab. Karim, Nor Azlin Hamidon, Mohammad Nazzri Ahmad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Tahap Harga Diri Kumpulan Berpendapatan Rendah yang Berhutang dan Peranan Organisasi dalam Sektor Perladangan

Dicky Wiwittan Toto Ngadiman, Salmy Edawaty Yacoob, Hairunnizam Wahid [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Keupayaan Penduduk Melayu Kampung Bandar Menikmati Kualiti Hidup di Bandar

Mohamad Shaharudin Samsurijan, Radin Firdaus Radin Badaruddin, Mohd Hafiidz Jaafar, Azahan Awang [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Daripada Cetak Kepada Digital: Rekonstruksi Cerita Rakyat di Malaysia

Rosmani Omar, Md Sidin Ahmad Ishak, Siti Ezaleila Mustafa [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]