Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

 

COVER JURNAL MELAYU Jilid 6 bil 2

 KELUARAN KHAS: Kepercayaan dan Amalan Tradisi

KANDUNGAN

Weltanschauung dan Manifestasi Kepercayaan Tradisi Etnik di Sarawak

 Awang Azman Awang Pawi [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Amalan Tabu Suku Mah Meri Tanjung Sepat, Banting Selangor

Azyantee Mohd Zawawi [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Main Pateri dan Persekitaran Fizikal: Kajian Kes di Kampung Jedok, Ayer Lanas, Kelantan 

Nur Aqidah A.Aziz, Mardiana Idayu Ahmad, Darlina Md. Naim, Haron Daud   [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Tari  Ritual  Kuda Kepang Mabuk:  Inisiasi Simbolik Perjalanan Mistik

Mohd Kipli Abdul Rahman [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Adat Perkahwinan Masyarakat Jawi Peranakan India Muslim di Pulau Pinang

 Abdul Munir Ismail [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Santau dan Masyarakat Melayu: Analisis dari Perspektif Akidah Islam

Mohd Nizam Sahad dan Shuhairimi Abdullah [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]