Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

COVER JURNAL MELAYU RUMAH 1-1

Kandungan

Struktur Seni Bina Melayu “Tangga” dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif

Muhamad Fadzllah Hj. Zaini, Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Tema Keklasikan dalam Bentuk Seni Bina Melayu: Prinsip daripada Golongan Bangsawan

Puteri Shireen Jahn Kassim, Noor Hanita Abdul Majid, Tengku Anis Qarihah Raja Abdul Kadir, NurulSyala Abdul Latip [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Tabii Tanda Bahasa dari Kaca Mata Syeikh Ahmad al-Fathani: Suatu Gagasan Pemikiran

Mohd. Tarmizi Hasrah [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Alam Melayu dari Sudut Pandangan Penulis Wanita Kolonial 
Mohamad Rashidi Pakri, Elizabeth Joanny Openg [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Analisis Kepercayaan Etnik Kadazandusun Sabah dalam Antologi Tangon
Norsuhaila Sulaiman, Asmiaty Amat [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Api dalam Sekam: Menelusuri Faktor Pencetus Konflik Perkauman Melayu-Cina Selepas Pendudukan Jepun
Mohamed Ali Haniffa, Nor Azlah Sham Rambely, Ayu Nor Azilah Mohamad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Analisis Persepsi Pihak Berkuasa Agama Brunei terhadap Permasalahan Kufu dalam Perkahwinan Masyarakat Melayu Negara Brunei Darussalam
Nurhafizah Haji Ismadi, Norhusairi Mat Hussin, Raihanah Abdullah [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Buku
Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran
Mohd. Kasturi Nor Abd. Aziz [Teks Penuh (PDF)]