Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

 

KulitJan2018

Kandungan

Reka Cipta Sistem Bilangan Perpuluhan Malayonesia dalam Bahasa Melayu Mendahului Sistem Bilangan Perpuluhan dalam Bahasa Inggeris

Shaharir Mohamad Zain dan Zahrin Affandi Mohd [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Metafora Kritikan dalam Mitos Peminangan Puteri Gunung Ledang: Analisis Pragmatik

Maizura Osman dan Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Representasi Tanda Babi sebagai Penanda Penyucian dalam Entelah Masyarakat Iban

Patricia Ganing, Asmiaty Amat dan Lokman Abdul Samad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Pemikiran Puteri Sa’dung dalam Hikayat Seri Kelantan                                        

Nor Huda Ahmad Razali dan Norazimah Zakaria [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Pantun Kanak-kanak dari Perspektif Semiotik Riffaterre                                   

Aida Qamariah Ishak, Salinah Jaafar dan Ahmad Ramizu Abdullah [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Susur Galur Amalan Berhutang dalam Kalangan Masyarakat Melayu

Nor Asmat Ismail dan Hainnur Aqma Rahim [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

 

Ulasan Buku

Asal Usul Melayu, Induknya di Benua Sunda

Norhayati Ab. Rahman [Teks Penuh(PDF)]

 

Belasungkawa

Sasterawan Negara Profesor Smeritus Datuk Shahnon Ahmad

Rahimah A. Hamid [Teks Penuh(PDF)]