Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

 

 

Kandungan

cover melayu

Reka Cipta Sistem Bilangan Perpuluhan Malayonesia dalam Bahasa Melayu Mendahului Sistem Bilangan Perpuluhan dalam Bahasa Inggeris

Shaharir Mohamad Zain dan Zahrin Affandi Mohd [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Metafora Kritikan dalam Mitos Peminangan Puteri Gunung Ledang: Analisis Pragmatik

Maizura Osman dan Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Representasi Tanda Babi sebagai Penanda Penyucian dalam Entelah Masyarakat Iban

Patricia Ganing, Asmiaty Amat dan Lokman Abdul Samad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Pemikiran Puteri Sa’dung dalam Hikayat Seri Kelantan                                        

Nor Huda Ahmad Razali dan Norazimah Zakaria [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Pantun Kanak-kanak dari Perspektif Semiotik Riffaterre                                   

Aida Qamariah Ishak, Salinah Jaafar dan Ahmad Ramizu Abdullah [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Susur Galur Amalan Berhutang dalam Kalangan Masyarakat Melayu

Nor Asmat Ismail dan Hainnur Aqma Rahim [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Asal Usul Melayu, Induknya di Benua Sunda

Norhayati Ab. Rahman [Teks Penuh(PDF)]