Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

Ulasan Buku

Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji:  Huraian terhadap Thamarat al-Muhimmah dan Muqaddimah fi Intizan Waza if al-Malik

Norhayati Ab. Rahman [Teks Penuh(PDF)]