Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

BUKU copy

 

 

Pengenalan

Melayu Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu  jurnal berwasit yang diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Januari dan Julai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Terbitan pertama bermula pada bulan Jun 2003.

Jurnal ini membicarakan isu dan pemikiran dalam pelbagai bidang dalam Dunia Melayu berdasarkan penyelidikan akademik bagi merakamkan pelbagai sudut tamadun, budaya, pemikiran, kesenian dan kearifan Melayu umumnya. Makalah dalam jurnal ini ditulis dalam bahasa Melayu (dalam kebanyakan makalah) dan dibenarkan juga dalam bahasa Inggeris.

Pengabstrakan & Pengindeksan (Abstracting & Indexing)

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu diindekskan dalam MyJurnal dan  MyCite

Frekuensi Penerbitan: Dua kali setahun (Januari dan Julai)

Terbitan Semasa: Jilid 13 Bil. 1 Januari 2020

 

ISSN    : 1675-6460

e-ISSN: 2682-8049